ΠΡΩΤΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ-ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΩΤΕYΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Tην περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018 η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στο γενικό δείκτη ικανοποίησης (GRI) των ξενοδοχείων με 86,3% ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Κύπρος και η Ισπανία με 84,2% αντίστοιχα, σύμφωνα με την τελευταία μελέτητου INSETE Intelligence του ΣΕΤΕ.

Ακολουθούν η Ιταλία στην τέταρτη θέση με 83,8% και η Κροατία στην πέμπτη θέση με 83,7%. Η Τουρκία κατέγραψε γενικό δείκτη ικανοποίησης 81,3% ενώ στην τελευταία θέση βρέθηκε η Γαλλία με 78,9%. Η Γαλλία είναι η μοναδική χώρα που κατέγραψε βαθμολογία χαμηλότερη του 80,0%. Η Ελλάδα κατέγραψε τον υψηλότερο δείκτη ικανοποίησης τον Ιούνιο με 87,0% και το χαμηλότερο τον Αύγουστο με 85,6%. Επιπλέον, η Ελλάδα κατέγραψε υψηλότερη βαθμολογία όλους τους μήνες σε σχέση με τους ανταγωνιστές.

Στο κριτήριο της καθαριότητας στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα με 89,3% και ακολουθούν η Ιταλία με 88,0% και η Κύπρος με 87,6%. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ισπανία με ποσοστό 86,9% και στην πέμπτη θέση βρίσκονται η Κροατία και η Τουρκία με 85,1% αντίστοιχα. Στην
τελευταία θέση βρίσκεται Γαλλία με 81,2%.
Στην κατηγορία φαγητού-ποτού στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κύπρος με 85,8% και στη δεύτερη η Ελλάδα με 83,9%. Ακολουθούν η Ιταλία με 82,3% και η Τουρκία με 82,1%. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Ισπανία με 81,9%. Στις δύο τελευταίες θέσεις, με χαμηλές τιμές, βρίσκονται η
Κροατία 78,9% και η Γαλλία με 77,0%.
Στο κριτήριο της τοποθεσίας στην πρώτη θέση βρίσκεται η Τουρκία με υψηλό ποσοστό 89,2%. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται η Ισπανία με 87,8% και στην τρίτη η Κύπρος με ποσοστό 87,6%. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 86,5% ακολουθούμενη από την Κροατία με 85,9%. Στην
τελευταία θέση βρίσκεται η Ιταλία με 85,7%.

Στο κριτήριο της εξυπηρέτησης στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα με ποσοστό 88,6% και στη δεύτερη η Κύπρος με 87,0%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ισπανία με 85,8%, στην τέταρτη η Τουρκία με 85,1% και στην πέμπτη η Ιταλία με 85,0%. Στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκονται η
Γαλλία με 80,6% και η Κροατία 80,2%.
Στην κατηγορία σχέση ποιότητας-τιμής στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κύπρος με 84,3% και ακολουθούν Τουρκία και Ελλάδα με 83,9% και 83,8% αντίστοιχα. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ιταλία με 81,0% και στην πέμπτη η Ισπανία με 80,9.% Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Κροατία
79,1% και η Γαλλία με 76,7%.
Στην κατηγορία δωματίου στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κύπρος με 83,5%. Ακολουθούν η Ελλάδα και η Τουρκία με 83,0% και 82,2% αντίστοιχα.
Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ιταλία με 81,7% και στην πέμπτη η Ισπανία με ποσοστό 81,0%. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Γαλλία με 77,1% και η Κροατία 74,6%.
Ως προς τη διασκέδαση στην πρώτη θέση βρίσκεται η Τουρκία με 85,4% ενώ οι υπόλοιπες χώρες βρίσκονται κάτω από το 80,0%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Κροατία με 78,4% και στην τρίτη η Κύπρος με 77,7%. Η Ελλάδα και η Ισπανία μοιράζονται την τέταρτη θέση με 76,9%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ιταλία με 75,9%

Τα πέντε αστέρων ελληνικά ξενοδοχεία έχουν την υψηλότερη βαθμολογία στην ικανοποίηση τουριστών

Τα ξενοδοχεία 5 αστέρων έχουν την υψηλότερη βαθμολογία με 89,3%. Για το 2018, το GRΙ ήταν 86,0% για τα ξενοδοχεία 4 αστέρων, 85,9% για τα 3 αστέρων, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 1-2 αστέρων με 85,0%. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα ξενοδοχεία 5 αστέρων όλο το 2018 παρουσιάζουν υψηλότερη βαθμολογία σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες. Η κατηγορία 5 αστέρων κατέγραψε τον υψηλότερο δείκτη ικανοποίησης τον Μάιο του 2018 με 90,0% ενώ ο χαμηλότερος δείκτης καταγράφηκε τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο με 84,3% στην κατηγορία 1-2 αστέρων.

Οι ελληνικοί προορισμοί με την υψηλότερη βαθμολογία στην ικανοποίηση πελατών 

Την υψηλότερη θέση ικανοποίησης για τη νησιωτική Ελλάδα κατέχουν οι Κυκλάδες (με GRI 90,0%) και ακολουθούν το Βόρειο Αιγαίο και η Κρήτη (86,2% αντίστοιχα), τα Δωδεκάνησα
(85,8%) και το Ιόνιο (85,0%). Σε όλους τους προορισμούς παρατηρείται το φαινόμενο της εποχικότητας με επιδείνωση του γενικού δείκτη τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ο υψηλότερος δείκτης το 2018, καταγράφηκε τον Ιούνιο στις Κυκλάδες με 91,2% και ο χαμηλότερος το Σεπτέμβριο στο Ιόνιο με 83,6% (πολύ υψηλός).
Στην υψηλότερη θέση ικανοποίησης για την ηπειρωτική Ελλάδα βρίσκεται, η Ήπειρος με ποσοστό 89,9% και ακολουθούν η Θεσσαλία με ποσοστό 86,2%, η Μακεδονία με 86,0%, η Θράκη με 85,6%, η Στερεά Ελλάδα 85,1% και η Πελοπόννησος με 84,9%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η
Αττική με 84,6%. Ο υψηλότερός δείκτης το 2018, καταγράφηκε το Δεκέμβριο στην Ήπειρο με 91,5% και ο χαμηλότερος το Σεπτέμβριο στην Αττική με 83,3%.

Στο κριτήριο της καθαριότητας στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ήπειρος με 95,3% και ακολουθούν οι Κυκλάδες 93,9% και η Θεσσαλία με 92,2%.
Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Στερεά Ελλάδα με 91,3%, στην πέμπτη θέση η Θράκη με 91,2% και στην έκτη η Πελοπόννησος με 91,1%.
Ακολουθούν το Βόρειο Αιγαίο και η Μακεδονία με 90,4% και 90,1% αντίστοιχα. Στην ένατη θέση βρίσκεται η Κρήτη με 88,9% και στην δέκατη το Ιόνιο με 87,8%. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται τα Δωδεκάνησα και η Αττική με 87,7% και 87,0% αντίστοιχα.

Στην κατηγορία φαγητού-ποτού στην πρώτη θέση βρίσκεται η Στερεά Ελλάδα με 94,5% και στη δεύτερη η Θεσσαλία με 89,9%. Ακολουθούν η Πελοπόννησος με 85,6%, η Κρήτη με 85,1% και το Βόρειο Αιγαίο με 84,7%. Στην έκτη θέση βρίσκεται η Μακεδονία με 84,6% και στην έβδομη
η Αττική με 83,8%. Στις δύο τελευταίες θέσεις με χαμηλότερες τιμές βρίσκονται τα Δωδεκάνησα και το Ιόνιο με 82,6% και 82,2% αντίστοιχα.
Στο κριτήριο της τοποθεσίας στην πρώτη θέση βρίσκεται και η Ήπειρος με 95,3% και ακολουθούν και η Θεσσαλία με 93,2% και οι Κυκλάδες με 92,2%. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Θράκη με 88,9%, στην πέμπτη η Στερεά Ελλάδα με 88,3% και στην έκτη η Πελοπόννησος με 88,1%. Η Αττική βρίσκεται στην έβδομη θέση με 86,9% και η δεκάδα συμπληρώνεται με τους ακόλουθος προορισμούς: Κρήτη με 85,5%, Βόρειο Αιγαίο και Μακεδονία με 85,4% αντίστοιχα. Στις δύο τελευταίες θέσεις με χαμηλότερες τιμές βρίσκονται το Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα με 85,0% και 84,2% αντίστοιχα.

Στο κριτήριο της εξυπηρέτησης στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ήπειρος με 93,6% και ακολουθούν οι Κυκλάδες με 92,5% και η Θράκη με 91,4%.
Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Θεσσαλία 89,9% και την πέμπτη θέση μοιράζονται η Στερεά Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο με 89,3%. Ακολουθεί η Κρήτη με 89,2% και χαμηλότερα η Πελοπόννησος και η Μακεδονία με 87,9% και 87,4% αντίστοιχα. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται το Ιόνιο και η Αττική με 86,2% και 86,1%.
Στην κατηγορία σχέση ποιότητας-τιμής στην πρώτη θέση βρίσκεται η Θράκη με 91,6% και ακολουθούν Ήπειρος με 89,7% και οι Κυκλάδες 88,0%.
Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Θεσσαλία 87,2% και στην πέμπτη θέση το Βόρειο Αιγαίο με 86,5%. Ακολουθούν η Στερεά Ελλάδα με 84,8% και η Κρήτη με 84,2%. Η Μακεδονία και η Πελοπόννησος βρίσκονται χαμηλότερα με 83,9% και 83,7% αντίστοιχα. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται
τα Δωδεκάνησα (82,8%), η Αττική (80,9%) και το Ιόνιο (80,7%).
Στην κατηγορία δωματίου την πρώτη θέση κατέχει η Ήπειρος με 91,1% και τη δεύτερη οι Κυκλάδες με 90,2%. Aκολουθούν η Θεσσαλία με 86,6% και η Στερεά Ελλάδα με 86,0% και η πεντάδα συμπληρώνεται με τη Θράκη (84,3%). Στην έκτη θέση βρίσκεται η Μακεδονία με 83,9%, στην έβδομη το Βόρειο Αιγαίο με 83,5% και στην όγδοη η Πελοπόννησος με 83,3%. Η δεκάδα συμπληρώνεται με την Κρήτη 83,0% και τα Δωδεκάνησα με 81,9%. Χαμηλές τιμές στην κατηγορία δωμάτιου κατέγραψε το Ιόνιο με 79,8% και η Αττική με 78,5%.
Ως προς τη διασκέδαση στην πρώτη θέση η Πελοπόννησος με 84,4% και στη δεύτερη οι Κυκλάδες με 80,4%. Οι υπόλοιποι προορισμοί κυμάνθηκαν χαμηλότερα. Στη τρίτη θέση βρίσκεται η Αττική με 77,7% και ακολουθεί το Ιόνιο με 77,5%. Η πεντάδα συμπληρώνεται με την Κρήτη (77,1%).
Ακολουθούν τα Δωδεκάνησα και η Μακεδονία με 76,9% και 75,6% αντίστοιχα. Στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Θεσσαλία (71,5%) και το Βόρειο Αιγαίο (70,6%).

Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων Αθήνας – Θεσσαλονίκης και ανταγωνιστικών πόλεων 2018

Στο κριτήριο της καθαριότητας στις δύο πρώτες θέσεις βρίσκονται οι προορισμοί της Τουρκίας: η Κωνσταντινούπολη (90,2%) και το Ιζμίρ
(88,8%). Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Θεσσαλονίκη με 88,5% και ακολουθούν η Βαρκελώνη με 87,6%, η Ρώμη με 87,1% και η Αθήνα με 87,0%.
Στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Μπολόνια και η Μασσαλία με 85,8% και 77,1% αντίστοιχα.

Στην κατηγορία φαγητού-ποτού στην πρώτη θέση βρίσκεται η Θεσσαλονίκη με το εντυπωσιακό 92,9% ακολουθούμενη από την Αθήνα με 86,8%.
Οι ανταγωνιστικοί προορισμοί κυμάνθηκαν πολύ χαμηλότερα από τους ελληνικούς. Χαρακτηριστικά: Κωνσταντινούπολη (82,4%), Βαρκελώνη (80,3%), Ιζμίρ (79,6%) και Μπολόνια (79,3%). Στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Μασσαλία (77,0%) και η Ρώμη (74,8%).
Στο κριτήριο της τοποθεσίας στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κωνσταντινούπολη με υψηλό ποσοστό 92,6%. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται η Βαρκελώνη με 89,5% και στην τρίτη το Ιζμίρ με 87,7%. Ακολουθούν 3 προορισμοί με την ίδια τιμή στο δείκτη της τοποθεσίας η Ρώμη η
Θεσσαλονίκη και η Μασσαλία με 86,8%. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Αθήνα 86,6% και η Μασσαλία με 85,8%.

Στο κριτήριο της εξυπηρέτησης στις δύο πρώτες θέσεις βρίσκονται και πάλι οι προορισμοί της Τουρκίας: η Κωνσταντινούπολη (87,3%) και το Ιζμίρ (86,2%). Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Αθήνα με 85,7% και ακολουθεί η Βαρκελώνη με 85,4%. Ακολουθούν δύο προορισμοί με την ίδια
τιμή στο δείκτη της εξυπηρέτησης η Ρώμη και η Θεσσαλονίκη με 83,9%. Στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Μπολόνια και η Μασσαλία με 82,1% και 80,6% αντίστοιχα.
Στην κατηγορία σχέση ποιότητας-τιμής βρίσκονται και πάλι στις δύο πρώτες θέσεις οι προορισμοί της Τουρκίας: η Κωνσταντινούπολη (88,5%) και το Ιζμίρ (83,7%). Ακολουθούν η Ρώμη με 81,7%, η Θεσσαλονίκη 81,1% και η Βαρκελώνη με 80,9%. Χαμηλότερα κυμάνθηκαν η Αθήνα
80,4% και η Μπολόνια με 79,6% ενώ στη τελευταία θέση με 76,7% βρίσκεται η Μασσαλία.
Στην κατηγορία δωματίου στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κωνσταντινούπολη με 85,6% και στη δεύτερη η Θεσσαλονίκη με 81,5%. Ακολουθούν η Βαρκελώνη με 80,7%, η Ρώμη με 80,6% και το Ιζμίρ με 80,2%. Χαμηλότερα κυμάνθηκαν η Μπολόνια με 79,7% και η Αθήνα με 77,8% ενώ στη
τελευταία θέση με 77,1% βρίσκεται η Μασσαλία.
Ως προς τη διασκέδαση στην πρώτη θέση βρίσκεται η Θεσσαλονίκη με το εντυπωσιακό  εντυπωσιακό 96,1%. Οι υπόλοιποι προορισμοί κυμάνθηκαν πολύ χαμηλότερα. Χαρακτηριστικά: Βαρκελώνη 77,1%, Αθήνα 75,6% και Ιζμίρ 72,3%.

Photo credits: Discover Greece

Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων Μυκόνου-Σαντορίνης και ανταγωνιστικών «premium» προορισμών
Η Σαντορίνη το 2018 κατέγραψε τον υψηλότερο δείκτη ικανοποίησης (89,2%) έναντι όλων των ανταγωνιστικών προορισμών.
Χαρακτηριστικά: Μύκονος (88,5%), Σαρδηνία (85,1%), Σαιντ Τροπέ (85,0%) και Ίμπιζα (83,8%). Ο υψηλότερός δείκτης το 2018, καταγράφηκε το Μάιο στη Μύκονο με 91,2% και ο χαμηλότερος τον Αύγουστο στην Ίμπιζα με 82,7%. Επιπλέον, η Μύκονος και η Σαντορίνη κατέγραψαν
υψηλότερη βαθμολογία όλους τους μήνες σε σχέση με τους ανταγωνιστές.

Στο κριτήριο της καθαριότητας στις δύο πρώτες θέσεις βρίσκονται οι προορισμοί της Ελλάδας: η Σαντορίνη (93,9%) και η Μύκονος (92,8%).Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Σαρδηνία με 87,7% και ακολουθούν το Σαίντ Τρόπε με 87,1% και η Ίμπιζα με 86,8%.
Στην κατηγορία φαγητού-ποτού στην πρώτη θέση βρίσκεται το Σαίντ Τροπέ με 90,7% και ακολουθεί η Μύκονος με 90,0%. Ακολουθούν η Σαρδηνία με 82,5% και η Ίμπιζα με 80,3%. Στην τελευταία θέση με πολύ χαμηλή τιμή στο δείκτη φαγητού-ποτού βρίσκεται η Σαντορίνη με μόλις
73,0%.
Στο κριτήριο της τοποθεσίας στις δύο πρώτες θέσεις βρίσκονται οι προορισμοί της Ελλάδας: η Σαντορίνη (92,4%) και η Μύκονος (90,8%).Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Σαιντ Τροπέ με 90,7% και ακολουθούν η Ίμπιζα με 86,5% και η Σαρδηνία με 84,1%.

Στο κριτήριο της εξυπηρέτησης στις δύο πρώτες θέσεις βρίσκονται και πάλι οι προορισμοί της Ελλάδας: η Σαντορίνη (92,2%) και η Μύκονος (91,1%). Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Σαιντ Τροπέ με 88,5% και ακολουθούν η Σαρδηνία με 86,2% και η Ίμπιζα με 85,4%.

Photo credits: Perivolas Hotel, Santorini

Στην κατηγορία σχέση ποιότητας-τιμής στις δύο πρώτες θέσεις βρίσκονται και πάλι οι προορισμοί της Ελλάδας: η Μύκονος (87,2%) και η Σαντορίνη (86,2%). Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ίμπιζα με 81,2% και ακολουθούν η Σαρδηνία με 79,8% και το Σαιντ Τροπέ με 79,7%.
Στην κατηγορία δωματίου στην πρώτη θέση βρίσκεται η Σαντορίνη (90,3%) και στη δεύτερη η Μύκονος (88,6%). Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Σαιντ Τροπέ με 82,5% και ακολουθούν η Ίμπιζα με 81,0% και η Σαρδηνία με 80,4%.
Ως προς τη διασκέδαση στις δύο πρώτες θέσεις βρίσκονται και πάλι οι προορισμοί της Ελλάδας: η Μύκονος (82,5%) και η Σαντορίνη (80,4%).
Οι υπόλοιποι προορισμοί κυμάνθηκαν πολύ χαμηλότερα. Χαρακτηριστικά: Ίμπιζα 76,1% και η Σαρδηνία με 74,9%.

Photo credits: A. Angelopoulos

Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων μαζικών προορισμών «Ήλιος & Θάλασσα»
Οι Κυκλάδες συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία με γενικό δείκτη ικανοποίησης 90,0% και ακολουθεί η Κρήτη (86,2%), η Χαλκιδική (86,1%), τα Δωδεκάνησα (85,8%) και το Ιόνιο (85,0%). Από τους ανταγωνιστικούς προορισμούς την υψηλότερη θέση κατέχει η Μαρμπέγια με 85,3% και ακολουθούν Μαγιόρκα (83,9%) και Ίστρια (83,7%). Ο γενικός δείκτη ικανοποίησης για την Αττάλεια το Μπόντρουμ και το Ρίμινι καταγράφηκε στο 82,0% αντίστοιχα. Ο υψηλότερός δείκτης το 2018, καταγράφηκε τον Ιούνιο στις Κυκλάδες με 91,2% και ο χαμηλότερος τον Οκτώβριο στο Μπόντρουμ με 79,8%. Όλοι οι ελληνικοί προορισμοί υπερτερούν σταθερά έναντι των ανταγωνιστικών τους προορισμών. Εξαίρεση αποτελεί το Ιόνιο που υστερεί μόνο έναντι της Μαρμπέγια και του Μπόντρουμ.

Photo credits: A. Aggelopoulos

Δείκτες ποιότητας μαζικών προορισμών «Ήλιος & Θάλασσα»2018

Στο κριτήριο της καθαριότητας στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Κυκλάδες 93,9% και ακολουθεί η Χαλκιδική 90,2%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Ρίμινι 89,7%, στην τέταρτη θέση η Κρήτη με 88,9% και στην πέμπτη η Μαρμπέγια με 88,8%. Ακολουθούν το Ιόνιο με 87,8% και τα Δωδεκάνησα
με 87,7%. Στην όγδοη θέση βρίσκεται η Μαγιόρκα με 85,8% και στην ένατη η Ίστρια με 85,1%. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Αττάλειακαι το Μπόντρουμ με 81,7% και 80,7% αντίστοιχα.
Στην κατηγορία φαγητού-ποτού στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κρήτη με 85,1% και στη δεύτερη η Χαλκιδική με 84,6%. Ακολουθούν η Αττάλεια με 83,8% και η Μαγιόρκα με 83,3%. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται το Ρίμινι με 82,7%, στην έκτη θέση τα Δωδεκάνησα με 82,6% και στην έβδομη
το Ιόνιο με 82,2%. Η δεκάδα συμπληρώνεται με το Μπόντρουμ, την Ίστρια και τη Μαρμπέγια με 81,9%, 78,9% και 78,2% αντίστοιχα. Στο τέλος βρίσκονται οι Κυκλάδες με μόλις 75,6%.


Στο κριτήριο της τοποθεσίας στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Κυκλάδες με 92,2%. Ακολουθούν Ρίμινι και Αττάλεια και με 88,7% και 88,0%
αντίστοιχα. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Μαγιόρκα με 86,8%, στην πέμπτη η Μαρμπέγια με 86,5% και στην έκτη η Ίστρια με 85,9%. Η Κρήτη βρίσκεται στην έβδομη θέση με 85,5%, και η δεκάδα συμπληρώνεται με τους ακόλουθος προορισμούς: το Μπόντρουμ, το Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα με 85,4%, 85,0% και 84,2% αντίστοιχα. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Χαλκιδική με 84,1%.

Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων μαζικών προορισμών «Ήλιος & Θάλασσα»

Στο κριτήριο της εξυπηρέτησης στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Κυκλάδες με 92,5%. Ακολουθούν η Κρήτη με 89,2%, η Χαλκιδική με 88,4% τα Δωδεκάνησα με 88,1% και χαμηλότερα βρίσκεται το Ιόνιο με 86,2%. Η πλειονότητα των ελληνικών προορισμών βρίσκονται υψηλότερα από τους
ανταγωνιστικούς. Από τους ανταγωνιστικούς προορισμούς την υψηλότερη θέση κατέχει η Μαγιόρκα με 86,4% και ακολουθούν Μαρμπέγια με (86,3%) και Ρίμινι (85,7%). Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Αττάλεια, το Μπόντρουμ και η Ίστρια με 83,7%, 82,6% και 80,2% αντίστοιχα
Στην κατηγορία σχέση ποιότητας-τιμής στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Κυκλάδες με 88,0% και ακολουθεί το Ρίμινι με 87,8%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Χαλκιδική με 85,6%, στην τέταρτη η Κρήτη με 84,2% ενώ την πέμπτη θέση μοιράζονται η Αττάλεια και τα Δωδεκάνησα με 82,8%.
Στην έβδομη θέση βρίσκεται το Ιόνιο και με 80,7% και ακολουθούν οι ισπανικοί προορισμοί: Μαγιόρκα (81,0%) και Μαρμπέγια (80,3%). Στις τελευταίες θέσεις και πολύ χαμηλότερα βρίσκονται η Ίστρια (79,1%) και το Μπόντρουμ (77,4%).
Στην κατηγορία δωματίου την πρώτη θέση κατέχουν οι Κυκλάδες με 90,2%. Aκολουθούν η Μαρμπέγια με 84,2% και το Ρίμινι με 84,1% και η πεντάδα συμπληρώνεται με τη Χαλκιδική (83,6%) και την Κρήτη (83,0%). Στην έκτη θέση βρίσκονται τα Δωδεκάνησα 81,9%, στην έβδομη η
Αττάλεια με 81,4% και στην όγδοη η Μαγιόρκα με 80,4%. Η δεκάδα συμπληρώνεται με το Ιόνιο 79,8% και το Μπόντρουμ 79,5%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ίστρια με 74,6%.
Ως προς τη διασκέδαση στις πρώτες θέσεις βρίσκονται οι προορισμοί της Τουρκίας: Αττάλεια και Μπόντρουμ με 85,8% και 85,1% αντίστοιχα.
Ακολουθούν οι Κυκλάδες με 80,4%. Οι υπόλοιποι προορισμοί κυμάνθηκαν χαμηλότερα. Στη τέταρτη θέση βρίσκεται η Ίστρια με 78,4% και ακολουθεί το Ιόνιο και η Μαγιόρκα με 77,5% αντίστοιχα. Στην έβδομη θέση βρίσκεται το Ρίμινι με 77,3% και στην όγδοη η Κρήτη (77,1%).
Ακολουθούν τα Δωδεκάνησα και η Χαλκιδική με 76,9% και 74,9% αντίστοιχα. Στις τελευταία θέση βρίσκεται η Μαρμπέγια με (72,7%).

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.