ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 5 TOP ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ;

Τον Σεπτέμβριο του 2019, η κύρια αγορά κρατήσεων για την Ελλάδα ήταν η βρετανική, σύμφωνα με το Στατιστικό Δελτίο Σεπτεμβρίου του INSETE Intelligence. Η ιταλική αγορά υποχώρησε στη δεύτερη θέση σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2019, ενώ στην τρίτη θέση παρέμεινε η αγορά της Γερμανίας. Στην τέταρτη θέση, βρέθηκε η αγορά της Βουλγαρίας για πρώτη φορά το 2019, ενώ στην πέμπτη θέση βρέθηκε η αγορά των ΗΠΑ.

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2018, το Ηνωμένο Βασίλειο, διατήρησε τη θέση τους στο top-5 των χωρών ενώ βελτίωση της θέσης τους κατέγραψαν η Ιταλία και οι ΗΠΑ.

Γερμανική αγορά 
Σε ότι αφορά στους προορισμούς της γερμανικής αγοράς για τον Σεπτέμβριο του 2019, η Αθήνα διατηρείται σταθερά στην πρώτη θέση από την αρχή του χρόνου. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2019, στη δεύτερη θέση διατηρήθηκε η χώρα Μυκόνου, ενώ στην τρίτη θέση ανέβηκε το Φαληράκι. Στην τέταρτη θέση παρέμεινε το Ρέθυμνο, στην πέμπτη θέση ανέβηκε η Χερσόνησος, στην έκτη θέση η Ρόδος.
Στην έβδομη θέση βρέθηκε η Γεωργιούπολη και στην όγδοη θέση το Καμάρι. Η δεκάδα συμπληρώνεται με την Οία και την Ελούντα που εμφανίζεται για πρώτη φορά το 2019 στο γερμανικό top-10.

Συγκρίνοντας τους ελληνικούς προορισμούς του γερμανικού εισερχόμενου τουρισμού για τα έτη 2018 και 2019, σταθερή παρέμεινε η θέση της Αθήνας, της χώρας της Μυκόνου και της πόλης της Ρόδου τον Σεπτέμβριο του 2019 έναντι του Σεπτεμβρίου του 2018. Βελτίωση της θέσης τους κατέγραψαν οι ακόλουθοι προορισμοί: το Φαληράκι, το Ρέθυμνο, η Χερσόνησος και το Καμάρι. Επιδείνωση στη γερμανική αγορά κατέγραψαν οι
προορισμοί της Σαντορίνης (Οία, Φηρά), η Ελούντα και η Γεωργιούπολη.

Στην πρώτη θέση προτίμησης της γερμανικής αγοράς για το 2018 πλασαρίστηκε η Αθήνα, η οποία βρέθηκε στην πρώτη θέση του top-10 όλους τους μήνες του 2018. Στο top-10 και τους δώδεκα μήνες βρέθηκαν και 2 προορισμοί της Σαντορίνης: τα Φηρά και η Οία. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 11 εμφανίσεις το 2018 στο top-10 (εξαίρεση αποτέλεσε ο Σεπτέμβριος). Από 10 εμφανίσεις κατέγραψαν το Ρέθυμνο και η Χώρα Μυκόνου. Στην έβδομη θέση με 8 εμφανίσεις βρίσκεται η Γεωργιούπολη. 7 εμφανίσεις στο top-10 το 2018 κατέγραψαν η πόλη της Ρόδου και το Ημεροβίγλι. Η δεκάδα με βάση τον αριθμό εμφανίσεων για το 2018 συμπληρώνεται με τα Χανιά (6 εμφανίσεις). Το 2018 καταγράφηκαν για πρώτη φορά 2 νέοι προορισμοί της γερμανικής αγοράς, η πόλη της Κέρκυρας και η Καρδάμαινα (Κως).

Βρετανική αγορά
Στην πρώτη θέση προτίμησης της βρετανικής αγοράς διατηρήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019 η Αθήνα και στη δεύτερη θέση η χώρα της Μυκόνου σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2019. Στην τρίτη θέση ανέβηκε η
πόλη της της Ρόδου και στην τέταρτη θέση η πόλη της Κέρκυρας. Αντίθετα, στην πέμπτη υποχώρησαν τα Φηρά, ενώ στην έκτη θέση διατηρήθηκε το Καμάρι. Στην έβδομη θέση ανέβηκε το Τσιλιβί και στην όγδοη θέση η Καρδάμαινα. Τέλος, τη δεκάδα συμπληρώνουν τα Χανιά και η Λίνδος.

Στον πίνακα 16 αποτυπώνεται η σύγκριση των προορισμών της βρετανικής αγοράς για τα έτη 2018 και 2019. Συγκρίνοντας τους προορισμούς της βρετανικής αγοράς για τα έτη 2018 και 2019, σταθερή παρέμεινε η θέση των
ακόλουθων πρoορισμών: Αθήνα, χώρα Μυκόνου, Φηρά και η πόλη της Ρόδου τον Σεπτέμβριο του 2019 έναντι του Σεπτεμβρίου του 2018.
Βελτίωση κατέγραψαν η πόλη της Κέρκυρας, τα Φηρά, η Καρδάμαινα, το Τσιλιβί, τα Χανιά και η Λίνδος. Αντίθετα, επιδείνωση στην βρετανική αγορά κατέγραψαν οι προορισμοί της Σαντορίνης (Καμάρι, Ημεροβίγλι, Οία) και η Ελούντα.

Στην πρώτη θέση προτίμησης της βρετανικής αγοράς βρίσκεται το 2018 η Αθήνα, η οποία βρέθηκε στην πρώτη θέση του top-10 όλους τους μήνες του 2018. Ακολούθησαν 4 ακόμα προορισμοί που κατέγραψαν 12
εμφανίσεις στο top-10, τα Φηρά, η πόλη της Ρόδου, η πόλη της Κέρκυρας και η Οία. Στην έκτη θέση βρίσκονται με 10 εμφανίσεις η Χώρα Μυκόνου και το Ημεροβίγλι. Στην όγδοη θέση με 6 εμφανίσεις βρίσκονται τα Χανιά και το Φηροστεφάνι. Η δεκάδα με βάση των αριθμό εμφανίσεων για το 2018 συμπληρώνεται με τη Θεσσαλονίκη, το Πλάνο και το Καμάρι (5 εμφανίσεις αντίστοιχα). Το 2018 καταγράφηκαν για πρώτη 5 νέοι προορισμοί στο top-10 της βρετανικής αγοράς: το Καρπενήσι, το Σιδάρι, τα Σπάτα, η Ελούντα και η Καρδάμαινα.

Ιταλική αγορά
Στην πρώτη θέση προτίμησης της ιταλικής αγοράς τον Σεπτέμβριο του 2019 διατηρήθηκε η χώρα της Μυκόνου (σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019), στη δεύτερη θέση ανέβηκε η Αθήνα ενώ στην τρίτη θέση υποχώρησαν
τα Φηρά. Στην τέταρτη διατηρήθηκε το Καμάρι και στην πέμπτη θέση ανέβηκε η Περίσσα. Στην έκτη θέση υποχώρησε η πόλη της Ρόδου ενώ στην έβδομη παρέμεινε η πόλη της Κέρκυρας. Η δεκάδα της ιταλικής αγοράς, συμπληρώνεται με την επανεμφάνιση 3 προορισμών στο ιταλικό top-10: την Οία, τα Χανιά και το Φαληράκι.

Στον πίνακα 19 αποτυπώνεται η σύγκριση των προορισμών της ιταλικής αγοράς για τα έτη 2018 και 2019. Συγκρίνοντας τους προορισμούς της ιταλικής αγοράς για τα έτη 2018 και 2019, σταθερές διατήρησαν τις θέσεις τους η Χώρα Μυκόνου, η Αθήνα, η Περίσσα και τα Χανιά. Επιδείνωση, παρουσίασε το Καμάρι, η Οία και το Ημεροβίγλι. Οι υπόλοιποι προορισμοί παρουσίασαν βελτίωση.

Στην πρώτη θέση προτίμησης της ιταλικής αγοράς βρίσκεται το 2018  η Αθήνα. Ακολουθήσαν 3 ακόμη προορισμοί που κατέγραψαν 12 εμφανίσεις στο top-10: τα Φηρά, η χώρα της Μυκόνου και η Οία. Στην πέμπτη
θέση, με 10 εμφανίσεις, βρίσκονται η πόλη της Ρόδου και το Ημεροβίγλι. Στην έβδομη θέση, με 8 εμφανίσεις, βρίσκεται η Θεσσαλονίκη. Η δεκάδα με βάση των αριθμό εμφανίσεων για το 2018, συμπληρώνεται με τα Χανιά, την πόλη της Κέρκυρας και το Καμάρι (7 εμφανίσεις αντίστοιχα). Το 2018 καταγράφηκαν για πρώτη φορά στο top-10, 6 νέοι προορισμοί της ιταλικής αγοράς. Ειδικότερα: ο Λαγανάς, η Κρυοπηγή, η Καλαμπάκα, ο
Περίβολος, η Σκιάθος και η Σπάρτη

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.