Ε.Σ.Α. : ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΣΤΟ ΕΥΝΟΪΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 Ο Ε.Σ.Α τεκμηρίωσε λεπτομερώς το αίτημα του, με επιστολή που έστειλε προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Τουρισμού, η οποία έχει το κάτωθι περιεχόμενο:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας την αγωνία των μελών του που δραστηριοποιούνται στην  αμιγώς τουριστική περιοχή της Πλάκας καθώς και όλων των συναδέλφων που επιχειρούν στις Παραδοσιακές τουριστικές αγορές όλης της χώρας και διατηρούν εμπορικές επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος,  επισημαίνει ότι τα συγκεκριμένα καταστήματα ενώ επαναλειτούργησαν από τον Μάϊο, παρουσιάζουν μηδενικό τζίρο λόγω πραγματικής έλλειψης πελατείας.

Την σκληρή πραγματικότητα για τα καταστήματα τουριστικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στην παραδοσιακή αγορά της Αθήνας, κατέγραψε και η πρόσφατη έρευνα του Ε.Σ.Α. όπου ανέδειξε ότι πολλά εξ’ αυτών παραμένουν ακόμα κλειστά και πως το σύνολο του δείγματος  καταγράφει τεράστια πτώση τζίρου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Η συγκεκριμένη έρευνα αποδεικνύει ότι τα εμπορικά καταστήματα της συγκεκριμένης περιοχής αλλά και όλων των τουριστικών περιοχών της χώρας εξαρτώνται κατεξοχήν από τον εισερχόμενο τουρισμό και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αμιγώς τουριστικές επιχειρήσεις και να ενταχθούν στα ειδικά μέτρα στήριξης του Τουρισμού.

Σε κάθε άλλη περίπτωση  την επόμενη τουριστική περίοδο θα υπάρχει αυξημένος τουρισμός, αλλά δεν θα έχουμε τουριστικά καταστήματα και θα μετράμε χιλιάδες λουκέτα και χαμένες θέσεις εργασίας.

Ειδικότερα, δυνάμει του άρθρου 38 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/Α’/30.5.2020), δόθηκε παράταση της αναστολής προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, όπως αυτή προβλέφθηκε στην από 30.03.2020 (Α’ 75) ΠΝΠ. Συγκεκριμένα, ορίστηκε ότι «Οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις, με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας που παρατίθενται στον πίνακα της παρούσας, οι οποίες ανεστάλησαν σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1, κατόπιν της ηλεκτρονικής διαβίβασης και γνωστοποίησής τους στην ειδική σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της περ. β΄ της παρ. 1, αναστέλλονται κατά επιπλέον εξήντα (60) ημέρες.»

Στον πίνακα δε που ακολουθεί την ως άνω διάταξη περιλαμβάνονται μόνο οι εξής δραστηριότητες: Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα (55.10), Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής (55.20), Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα (55.30), Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α. (55.90.19), Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων (79.11), Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών (79.12), Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες (79.90).

Εν συνεχεία, ορίζεται ότι «Για τους κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας, δεν δραστηριοποιούνται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της περ. α΄, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με την περ. α΄, είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση είτε τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ, είτε με βάση τις αντίστοιχες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ, παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) έως τις 30.9.2020. Ομοίως, παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΥ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών έως τις 30.9.2020. Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις».

Επιπροσθέτως, πρέπει οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις να ενταχθούν και στις διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, και ειδικότερα σε θέματα που αναφέρονται στις επιχειρήσεις τουρισμού στα άρθρα 31-32-33-34-37 του Ν.4690/2020 ΦΕΚ 104/Α’/30.5.2020. και έχουν δυνατότητα εφαρμογής στις εποχιακές τουριστικές επιχειρήσεις.

Τέλος, ίσως το σημαντικότερο μέτρο ένταξης των εποχιακών τουριστικών επιχειρήσεων, είναι να ενταχθούν στις πληττόμενες τουριστικές επιχειρήσεις που θα προσδιοριστούν με Υπουργική απόφαση και επεκταθεί η μείωση του μισθώματος της επαγγελματικής στέγης κατά 40% έως το τέλος Αυγούστου, όπως αναφέρεται στα άρθρα 4 και 15 του Ν.4690/2020.

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, επισημαίνουμε ότι σε όλες τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις, εντάσσονται μόνον οι περιοριστικά αναφερόμενες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και αποκλείονται αναίτια οι εποχιακές τουριστικές επιχειρήσεις, από το περιγραφόμενο σε αυτήν ευνοϊκό καθεστώς στήριξης. Ειδικά για την Αθήνα, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, που είναι και μέλη μας, δραστηριοποιούνται στη χωροθετημένη πολεοδομικά περιοχή της Πλάκας, που ορίζεται στο άρθρο 1. του ΦΕΚ 1329/7-10-1993.

Ο Ε.Σ.Α θεωρεί δίκαιη και αναγκαία προϋπόθεση την  εφαρμογή των ευνοϊκών διατάξεων των άρθρων 4,15,31,32,33,34,37 & 38 του Ν. 4690/2020 και στις εποχιακές επιχειρήσεις αυξημένου τουριστικού ενδιαφέροντος, οι οποίες πλήττονται με τρόπο όμοιο με τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, λόγω της εξάρτησης των εσόδων τους από τον τουρισμό, δεδομένου μάλιστα του περιορισμού της τουριστικής σεζόν και της πρακτικής αδυναμίας επαναλειτουργίας τους.

Αναμένουμε την θετική σας ανταπόκριση σε αυτό το δίκαιο αίτημα και είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.