7,5 ΕΚΑΤ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020 ΑΠΟ 29,1 ΕΚΑΤ. ΤΟ 2019- ΠΤΩΣΗ 79,9% ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟ ΟΚΤΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020 καταγράφηκαν 5 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις έναντι 18,8 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -73,4%/-13,8 εκατ. αφίξεις, σύμφωνα με στοιχεία του τελευταίου στατιστικού δελτίου του INSETE Intelligence.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020
καταγράφηκαν 775 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις έναντι 734 χιλ. της περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά
+5,5%/+40 χιλ. αφίξεις. Αντίθετα, τον Μάρτιο καταγράφηκε μείωση κατά -43,7%/-217 χιλ. και καταγραφήκαν μόλις 279 χιλ. διεθνείς
αεροπορικές αφίξεις. Τον Απρίλιο και το Μάιο όλοι τα αεροδρόμια παρέμειναν κλειστά λόγω του γενικού lockdown που επιβλήθηκε στην Ελλάδα, λόγω του covid-19. Τον Ιούνιο η μείωση ανήλθε σε -97,3%/-3,1 εκατ. ενώ τον Ιούλιο η μείωση ήταν -71,1%/-2,8 εκατ. Τον Αύγουστο καταγράφηκαν 1,7 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -2,2 εκατ./-56,7%. Tέλος, τον Σεπτέμβριο του 2020,
καταγράφηκαν 1,1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις έναντι 3,1 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2019 παρουσιάζοντας μείωση -2 εκατ./-64,4%.
Την περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2020, πέντε αεροδρόμια κατέγραψαν μείωση μεγαλύτερη από 1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.
Συγκεκριμένα στο Διεθνές Αεροδρόμιων Αθηνών καταγράφηκαν 1,7 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -3,5 εκατ./
-67,3%. Ακολουθήσε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου όπου καταγράφηκαν 757 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -2,2
εκατ./-74,6%. Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν 455 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -1,7 εκατ. /-78,7% ενώ
στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης καταγράφηκαν 621 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -1,3 εκατ. /-66,9%. Στο
αεροδρόμιο της Κέρκυρας σημειώθηκε μείωση κατά -1 εκατ./-74,3% ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 351 χιλ.. Στα υπόλοιπα
αεροδρόμια η μείωση ήταν μικρότερη από 1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Στο αεροδρόμιο των Χανιών σημειώθηκε μείωση κατά -862 χιλ./-
82,7% ενώ καταγράφηκαν μόλις 180 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Τέλος, στα αεροδρόμια της Κω και της Ζακύνθου καταγράφηκαν 254
χιλ. και 191 χιλ. επιβάτες παρουσιάζοντας μείωση -827 χιλ. /-76,5% και -639 χιλ./-77,0% αντίστοιχα.
Κατά συνέπεια μείωση παρουσιάζεται και σε όλες τις επιμέρους γεωγραφικές ενότητες. Σε επίπεδο απόλυτων διαφορών η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στην Κρήτη με μείωση κατά -3,1 εκατ./ -76,7% και ακολουθούν τα Δωδεκάνησα όπου καταγράφεται μείωση κατά -2,6 εκατ./
-78,4% και τα Ιόνια Νησιά όπου καταγράφεται μείωση κατά -2,1 εκατ./ -75,7%. Στην γεωγραφική ενότητα των Κυκλάδων καταγράφεται μείωση
κατά -684 χιλ./-73,4%. Μεγαλύτερη είναι η μείωση στη Σαντορίνη κατά -359 χιλ./-74,5 % και χαμηλότερη στη Μύκονο κατά -325 χιλ./
-72,1%. Τέλος, στην Πελοπόννησο καταγράφεται μείωση κατά 177 χιλ./-79,3% επιβάτες με σημαντική πτώση τόσο στο αεροδρόμιο της
Καλαμάτας κατά -109 χιλ./-76,6% όσο και στο αεροδρόμιο του Άραξου κατά -67 χιλ./-84,2%.

Μείωση 76,1% των οδικών αφίξεων

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020 καταγράφηκαν 2,5 εκατ. διεθνείς οδικές αφίξεις, έναντι 10,3 εκατ. της περιόδου ΙανουαρίουΣεπτεμβρίου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -76,1%/-7,8 εκατ. Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 καταγράφηκαν 1,2
εκατ. οδικές αφίξεις έναντι 913 χιλ. της περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +26,5%/+242 χιλ.. Αντίθετα,
τον Μάρτιο καταγράφηκε μείωση κατά -46,7%/-212 χιλ. και καταγραφήκαν 243 χιλ. οδικές αφίξεις. Τον Απρίλιο και τον Μάιο όλοι οι μεθοριακοί
σταθμοί παρέμειναν κλειστοί λόγω του γενικού «lockdown» που επιβλήθηκε στην Ελλάδα, λόγω του covid-19. Κάποιοι μεθοριακοί σταθμοί
παραμένουν κλειστοί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα ο μεθοριακός σταθμός του Αγίου Κωνσταντίνου παραμένει κλειστός για
την περίοδο Απριλίου-Σεπτεμβρίου 2020 και των Καστανιών για την περίοδο Μαρτίου-Σεπτεμβρίου 2020. Κλειστοί παρέμειναν τον Αύγουστο και
τον Σεπτέμβριο του 2020, οι μεθοριακοί σταθμοί Δοϊράνης, Μέρτζανης, Κυπρίνου και Σαγιάδας.
Τον Ιούνιο καταγράφηκαν 350 χιλ. οδικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -73,8%/-984 χιλ. ενώ τον Ιούλιο καταγράφηκαν 484 χιλ. οδικές
αφίξεις, παρουσιάζοντας μείωση -1,6 εκατ./-77,0%. Η μείωση τον Αύγουστο ανήλθε σε -2,4 εκατ./-94,9% αφού καταγράφηκαν μόλις 127 χιλ.
οδικές αφίξεις έναντι 2,5 εκατ. τον Αύγουστο του 2019. Τέλος, το Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 97 χιλ. οδικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -1,5
εκατ./94,0%.
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020, η μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτες διαφορές καταγράφηκε στον Προμαχώνα (-2,1 εκατ./-
68,7%) με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 951 χιλ. και ακολούθησε ο μεθοριακός σταθμός της Νυμφαίας με μείωση -1,3 εκατ./-86,3%, όπου
καταγράφηκαν μόλις 199 χιλ. οδικές αφίξεις. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση κατά -88,0%/-66 χιλ. σημειώθηκε στο σταθμό του Αγίου
Κωνσταντίνου όπου καταγράφηκαν μόλις 9 χιλ. οδικές αφίξεις.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2020 μείωση καταγράφηκε από όλες τις γειτονικές χώρες. Ειδικότερα, η μεγαλύτερη μείωση σε
απόλυτες διαφορές καταγράφεται από την Βουλγαρία κατά -3,7 εκατ. /-74,2% ενώ η μεγαλύτερη μείωση σε ποσοστιαίες διαφορές καταγράφεται
από τη Βόρεια Μακεδονία κατά –2,4 εκατ./-84,2 %. Τέλος, η μείωση από την Αλβανία ανήλθε σε -986 χιλ./-66,9% και από την Τουρκία σε
-666 χιλ./-75,5%.

Μείωση 78% της εισερχόμενης τουριστικής κίνησης το διάστημα Ιανουαρίου- Αυγούστου του τρέχοντος έτους

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Αύγουστο του 2020 διαμορφώθηκε στις 1.807 χιλ. ταξιδιώτες, μειωμένη κατά -73,3% σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2019. Η μείωση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης ήταν αποτέλεσμα της πτώσης της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες
της ΕΕ-27 κατά -68,4% και της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 κατά -81,7%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις
χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε στις 1.087 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά -53,0%, ενώ πτώση κατά -86,6% εμφάνισε
και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ (Αύγουστος 2020: 263 χιλ., Αύγουστος 2019: 1.954 χιλ.). Ειδικότερα,
η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία μειώθηκε κατά -42,4% και διαμορφώθηκε στις 414 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία μειώθηκε κατά -45,4% και διαμορφώθηκε στις 184 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το
Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά -52,8% και διαμορφώθηκε στις 349 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ παρουσίασε πτώση
κατά -97,7% και διαμορφώθηκε στις 4 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά -99,9% και διαμορφώθηκε στις 0,2
χιλ. ταξιδιώτες.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2020, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά -78,0% και διαμορφώθηκε στις 4.813 χιλ. ταξιδιώτες,
έναντι 21.842 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27
διαμορφώθηκε στις 3.142 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας πτώση κατά -75,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ η
ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 μειώθηκε κατά -81,3% και διαμορφώθηκε στις 1.671 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από
τις χώρες της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά -74,1%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε
κατά -78,0%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε πτώση κατά 72,7% και διαμορφώθηκε στις 726 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ
αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά -76,4% και διαμορφώθηκε στις 272 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική
κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά -78,8% και διαμορφώθηκε στις 528 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά
-88,2% και διαμορφώθηκε στις 93 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά -94,3% και διαμορφώθηκε στις 22
χιλ. ταξιδιώτες.

Πτώση 79,9% των τουριστικών εισπράξεων το διάστημα Ιανουαρίου- Αυγούστου 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους

Τον Αύγουστο του 2020, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά -66,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Αναλυτικότερα,
μείωση κατά -58,4% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 979 εκατ. €, ενώ οι εισπράξεις
από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 μειώθηκαν κατά -76,5% (Αύγουστος 2020: 394 εκατ. €, Αύγουστος 2019: 1.675 εκατ. €). Η πτώση
των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του
€ κατά -54,3% (Αύγουστος 2020: 827 εκατ. €, Αύγουστος 2019: 1.812 εκατ. €), όπως επίσης και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών
της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά -71,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 152 εκατ. €. Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες
προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά -46,7% και διαμορφώθηκαν στα 308 εκατ. €, ενώ αυτές από τη Γαλλία
μειώθηκαν κατά -37,4% και διαμορφώθηκαν στα 170 εκατ. €. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, μείωση κατά -48,4% παρουσίασαν οι εισπράξεις
από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 320 εκατ. €. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά -97,0% και διαμορφώθηκαν
στα 6 εκατ. €, ενώ οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά -99,9% και διαμορφώθηκαν στα 0,1 εκατ. €.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2020, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση κατά -79,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του
2019 και διαμορφώθηκαν στα 2.684 εκατ. €. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην πτώση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά
-75,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.749 εκατ. €, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά -83,8%, οι
οποίες διαμορφώθηκαν στα 932 εκατ. €. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 1.410
εκατ. €, μειωμένες κατά -75,1%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν πτώση κατά
-77,2% και διαμορφώθηκαν στα 339 εκατ. €. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά -73,9% και διαμορφώθηκαν στα 530
εκατ. €, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά -71,9% και διαμορφώθηκαν στα 233 εκατ. €. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, πτώση
κατά -77,7% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 427 εκατ. €, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ
μειώθηκαν κατά -91,5% και διαμορφώθηκαν στα 69 εκατ. €. Οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά -96,4% και διαμορφώθηκαν στα 11
εκατ. €.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.