ΤΥΧΟΝ HARD BREXIT ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η διαπίστωση αυτή εμπεριέχεται στο μηνιαίο στατιστικό δελτίο του Insete Intelligence του ΣΕΤΕ για τον ελληνικό τουρισμό και την οικονομία. Όπως σχετικά επισημαίνεται οι εξελίξεις στο Brexit αναμφισβήτητα θα είναι […]

Read Article →